Grupą uczniów bierzemy udział w konkursie na stworzenie zbioru opowiadań. Zgodnie z regulaminem ogólnopolskiego konkursu wydawnictwa Ridero wybór 25 prac z największą liczbą głosów, otrzymanych od internautów, ma szansę na wydanie. Nasz zbiór znajduje się na skraju tej liczby, potrzebujemy więc pomocy, aby do końca stycznia dostać się do finału. Link do strony, na której można na nas głosować: https://ridero.eu/pl/books/dom_dzieci_bez domu_/

Więcej o: Wystawa charytatywnaW poniedziałek (27.11.2017 r.) w sali nr 14 odbyła się charytatywna wystawa fotograficzna oraz plastyczna. Zebrane podczas wystawy dary zostaną przekazane na rzecz podopiecznych z Domu Małego Dziecka w Siedlcach.

Serdecznie zapraszamy  do udziału w konkursie recytatorskim znanym pod nazwą "Zaduszki poetyckie". 

Szkolny etap konkursu odbędzie się w środę, 25 października 2017 r., o godzinie 11.45 w sali 26

Szkoła:    

 1. Stwarza warunki pracy pozwalające na uzyskanie wysokich wyników nauczania. Ma estetyczny wygląd i jest dobrze zorganizowana.
 2. Zapewnia przyjazną atmosferę, pozwalającą na samorealizację i wyzwalającą twórczość ucznia.

 Nasz uczeń

 1. Jest przygotowany do matury i podjęcia studiów wyższych oraz do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.
 2. Jest patriotą i Europejczykiem, jest przygotowany do życia i pracy we współczesnym świecie.

Zadania szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności, wychowania oraz profilaktyki

Absolwent „ Prusa” :

 • jest świadomy zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z cyberprzestrzeni.
 • łatwo nawiązuje kontakty, jest dobrym negocjatorem,
 • przygotowany jest do ciągłego poszerzania swojej wiedzy, rozwijania w sobie, dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • jest świadomy życiowej użyteczności, umie radzić sobie w życiowych sytuacjach,
 • cechuje się wysoką kulturą osobistą,
 • z szacunkiem odnosi się do wspólnego dobra, jest patriotą,
 • umie dokonywać wyborów i podejmować decyzje zgodnie z ogólnoludzkimi wartościami,
 • jest sumienny, zdyscyplinowany i odpowiedzialny,
 • umie kontaktować się przynajmniej w jednym języku obcym nowożytnym,
 • jest świadomy zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z cyberprzestrzeni.