Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach

 

 

Mamy zaszczyt i przyjemność zaproponować wszystkim absolwentom, nauczycielom i sympatykom naszej Szkoły współpracę z nami w charakterze członka zwyczajnego Stowarzyszenia, a co za tym idzie, wspieranie „Prusa” na płaszczyźnie intelektualnej, organizacyjnej i materialnej. Chcemy otoczyć naszą Szkołę przyjaznym wsparciem w różnych sferach życia szkolnego, aby mogła funkcjonować JESZCZE lepiej i efektywniej!  

Jak to zrobić? Wypełnić deklarację członkowską, dostarczyć jej skan lub oryginał do Zarządu (zob. Kontakt), opłacić składkę … i już!

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia