Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Danuta Koper

Wiceprezes – Janusz Karasek

Sekretarz – Jolanta Wnorowska

Skarbnik – Grzegorz Niedziółka

 

Członkowie:

Agnieszka Dołęga

Dorota Gawryluk

Ewa Glapa-Chromińska

Michał Kluczek

 

Komisja Rewizyjna:

Monika Kukla – przewodnicząca

Sylwia Brodowska-Szymaniuk

Szymon Maciołek