Więcej o: Oferta edukacyjna...

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/21 do 6 klas pierwszych na podbudowie szkoły podstawowej:

  • 2 klasy o profilu biologiczno-chemicznym
  • 1 klasa o profilu humanistyczno-dziennikarskim
  • 1 klasa o profilu matematyczno-fizycznym
  • 1 klasa o profilu matematyczno-informatycznym
  • 1 klasa o profilu matematyczno-geograficznym

W związku z wprowadzonym na terenie kraju, do odwołania, stanem epidemii konkurs Wejściówka w roku 2020 zostaje odwołany.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzyprzedmiotowym Konkursie dla Uczniów Szkół Podstawowych „Wejściówka”, który zostanie przeprowadzony na terenie naszej szkoły 9 maja br. o godz. 10:00.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się do Konkursu w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/21 do 6 klas pierwszych na podbudowie szkoły podstawowej:

  • 2 klasy o profilu biologiczno-chemicznym
  • 1 klasa o profilu humanistyczno-dziennikarskim
  • 1 klasa o profilu matematyczno-fizycznym
  • 1 klasa o profilu matematyczno-informatycznym
  • 1 klasa o profilu matematyczno-geograficznym

 

 Charakterystyka planowanych klas pierwszych:

Symbol

klasy

Nazwa
klasy

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

Uwagi dodatkowe

trzy dla wszystkich klas

czwarty dla klasy

1A

biologiczno
- chemiczna

język polski,

matematyka,

język obcy

biologia

lub
chemia

Klasy dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych, przygotowują  m. in. do studiów  na kierunkach: medycyna, biomedycyna, farmacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, weterynaria, leśnictwo, architektura krajobrazu, technologia żywienia, biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, psychologia i inne.

1B

biologiczno
- chemiczna

1C

matematyczno
- geograficzna

geografia

Klasa dla kandydatów planujących studia ekonomiczno-matematyczne: ekonomia, finanse i rachunkowość, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, europeistyka, administracja i inne.

1E

humanistyczno
- prawnicza

historia

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych. Przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, administracja, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, filologia polska, filologie obce, psychologia, filozofia, polityka społeczna i  inne.

1D

matematyczno
- fizyczna

fizyka

Klasy dla kandydatów planujących studia politechniczne  i uniwersyteckie w szczególności na kierunkach: informatyka, architektura, budownictwo, ekonomia, finanse, matematyka, fizyka, astronomia, biotechnologia, politologia.

1F

matematyczno
- informatyczna