W mieście Siedlce obowiązuje wspólny system rekrutacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych dostępny pod adresem:

https://rekrutacje-siedlce.pzo.edu.pl/omikron-public/

Utworzony wniosek (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) należy wydrukować i złożyć w szkole pierwszego wyboru. Termin złożenia wniosku: od 15 maja do 29 maja 2024r. Wniosek podpisany profilem zaufanym / certyfikatem kwalifikowanym nie wymaga tworzenia wydruku.