15 listopada 2022r podczas spotkania założycielskiego Komitetu Zjazdowego został przyjety REGULAMIN PRACY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM i LICEUM im. BOLESŁAWA PRUSA w SIEDLCACH.

W oparciu o przyjęty regulamin zostały wybrane władze Komitetu:

Członkiem Komitetu Zjazdowego może zostać absolwent Gimnazjum lub Liceum im. B. Prusa w Siedlcach, obecny lub były pracownik I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach niebędący absolwentem, gotowy poświęcić swój czas i wysiłek na pracę społeczną na rzecz organizacji Zjazdu Absolwentów. Praca w Komitecie Zjazdowym jest nieodpłatna i dobrowolna. Zachęcamy wszystkich chętnych do właczenia się w prace Komitetu. Lista członków Komitetu Zjazdowego ulega zamknięciu z dniem 30 grudnia 2022 r.

Więcej o: Historia szkoły

Już w przyszłym roku Liceum Prusa będzie świętowało 100 lecie istnienia. Rozpoczynamy prace przygotowawcze do tej uroczystości. Na początek kilka zdań o historii szkoły.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa należy do najstarszych szkół w Siedlcach. W 1906 r. została założona prywatna szkoła kierowana przez Tadeusza Radlińskiego zwana Gimnazjum Podlaskim, która mieściła się w gmachu przy ul. Floriańskiej. Szkoła powstałą w wyniku strajków szkolnych z lat 1902-1905 jako konkurencja dla rosyjskiego Rządowego Męskiego Gimnazjum Klasycznego mieszczącego się przy ulicy Szkolnej (dzisiaj Konarskiego, budynek obecnego Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego). W roku 1912 dyrektorem szkoły został Mieczysław Asłanowicz. Gimnazjum Podlaskiemu udało się przetrwać aż do odzyskania niepodległości. Jesienią 1918 r. Zostało ono upaństwowione i otrzymało nazwę Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Było to trzecie państwowe polskie gimnazjum w odradzającej się Polsce. Szkoła mieściła się w dwóch budynkach. Przy ulicy Floriańskiej został utworzony Wydział Humanistyczny, przy ul. Konarskiego Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Funkcję dyrektora szkoły sprawował nadal Mieczysław Asłanowicz, a jego zastępcą został Stanisław Rutkowski, który odpowiadał za wyodrębniony Wydział Humanistyczny. W 1923 r. Wydział Humanistyczny został przekształcony w odrębną placówkę - Państwowe Gimnazjum im. B. Prusa. Legalną działalność szkoły przerwała II wojna światowa. Pracę wznowiono w 1944 r. i kontynuowana jest ona do dnia dzisiejszego. Od roku 1953 szkoła stała się placówką koedukacyjną.

Bolesław Prus, patron szkoły - uczęszczał do gimnazjum w Siedlcach na przełomie lat 1861/1862 (późniejsza nazwa szkoły - Rządowe męskie Gimnazjum Klasyczne). W szkole tej uczył starszy brat pisarza - Leon Głowacki. Bracia wzięli udział w Powstaniu Styczniowym, walczyli w bitwie pod wsią Białki, po której dostali się do niewoli rosyjskiej.