15 listopada 2022r podczas spotkania założycielskiego Komitetu Zjazdowego został przyjety REGULAMIN PRACY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM i LICEUM im. BOLESŁAWA PRUSA w SIEDLCACH.

W oparciu o przyjęty regulamin zostały wybrane władze Komitetu:

Członkiem Komitetu Zjazdowego może zostać absolwent Gimnazjum lub Liceum im. B. Prusa w Siedlcach, obecny lub były pracownik I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach niebędący absolwentem, gotowy poświęcić swój czas i wysiłek na pracę społeczną na rzecz organizacji Zjazdu Absolwentów. Praca w Komitecie Zjazdowym jest nieodpłatna i dobrowolna. Zachęcamy wszystkich chętnych do właczenia się w prace Komitetu. Lista członków Komitetu Zjazdowego ulega zamknięciu z dniem 30 grudnia 2022 r.