Lp

Nazwisko i imię – nauczany przedmiot

1.

Kopiec Andrzej - j. rosyjski (dyrektor)

2.

Chromiński Ireneusz - informatyka (z-ca dyrektora)

3.

Karasek Janusz - język polski (z-ca dyrektora)

4.

Mazurek Agnieszka - kierownik internatu

 5. Bareja Paweł - geografia
 6. ks. Bąk Łukasz - religia

7.

Bersztolc Bożena - psycholog

8.

Chojecka Monika - wych. internatu

9.

Chromińska Janina - informatyka

10. Chróścicki Jan - informatyka, projektowanie techniczne
11.

Dołęga Agnieszka - j.włoski, j. hiszpański

12.

Garwoliński Robert - historia, wos

13.

Gawryluk Dorota - geografia

14.

Głuchowska-Wolińska Ewa - biologia

15.

Gołębska Elżbieta - wf

16.

Górzny Marcin - historia, wos

17.

Grabowska Elżbieta -matematyka

18.

Grudzień Wojciech - informatyka
19.

Grzyb Sebastian - chemia

 20. Gut Aneta - język angielski
21.

Guzek Paulina - wf

22.

Izdebska Lidia - wych. internatu

23.

Jasiński Sylwester - historia, wos

24.

Jastrzębska-Mielczarek Agnieszka - wf

25.

Jędrzejuk Marta - język rosyjski

26. Koza Agnieszka - język polski
27.

Klepacka-Miler Anetta - j.angielski

28. Kluczek Michał - wychowanie fizyczne
29.

Kniżewska Aneta - język polski

30.

ks. Kochan Sławomir - religia prawosławna

31.

Koper Danuta - j.niemiecki

32.

Korbel Magdalena - pedagog

33. ks. Korolczuk Krzysztof - religia
34.

Kowalczyk-Waszczuk Barbara - wych. internatu

35.

Krasuska Dorota - j.angielski

36.

Król Jolanta - j.angielski

37.

Krzyżanowska-Śmietanko Wioletta - j.angielski

38.

Lipińska Marta - geografia

39.

Litewnicka-Żuk Edyta -j.polski

40. Lubelska Sylwia - matematyka
41.

Łazuga Urszula - wych. internatu

42. Nowak Andrzej - informatyka
43.

s. Maksymiuk Małgorzata - religia

44. Małko Radosław - edukacja dla bezpieczeństwa
45.

Matejko Anna - j.polski

46.

Miernicki Sławomir - fizyka

47.

Misiak Arkadiusz - wf

48.

Muszyńska Ewa - j.niemiecki, j. hiszpański

49.

Nasiłowska Teresa - matematyka

50.

Niedziółka Iwona - przedsiębiorczość, ekonomia w praktyce

51.

Nikoniuk Jolanta - wdż

52.

Owczarczyk Adam - matematyka

53.

Powałka Agnieszka - biblioteka

54. Purzycka Anna - język angielski
55.

Raubo Ewa - wiedza o kulturze

56.

Różański Dariusz - wiedza o kulturze

57.

Rudaś Urszula - czytelnia

58.

Smółka Elżbieta - chemia

59.

Soczkiewicz Renata - biologia, ekologia

60.

Soćko Renata - matematyka

61.

Somla Marzena - wych. internatu

62.

Sopińska Krystyna - j.angielski

63.

Stec Agnieszka - matematyka

64.

Sulińska Dorota - j. angielski

65.

Surdyk Bożena - biologia, ekologia

66.

Szyszka Anna - j.angielski

67.

Szyszkowski Piotr - wf

68.

Tchórzewska Jolanta - j.niemiecki, etyka

69.

Ułasiuk Danuta - j.polski

70.

Urban Krystyna - fizyka

71.

Winiarczyk-Jadczuk Iwona - matematyka

72. Wnorowska Jolanta - chemia
73.

Woźnica Anita - historia, wos

74.

Wysocka-Czupryńska Ewa -wych.internatu

75.

Zakrzewska Anna - j. francuski, wych.internatu