Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach w roku szkolnym 2021/22.

Regulamin pracy Rady Rodziców

Regulamin pracy Komitetu Rady Rodziców I LO im. B. Prusa w Siedlcach ds. współpracy ze Stowarzyszeniem Działań Niekonwencjonalnych

 

 

Skład Rady Rodziców

I a  Agnieszka Rogala
I b  Monika Kukla
I c  Monika Krasuska
I d  Grzegorz Niedziółka
I e  Renata Mączyńska
I f  Radosław Chróścicki

II a  Edyta Czyżewska 
II b  Małgorzata Szymaniuk-Kruk
II c  Renata Kulik
II d  Mariola Rymuza
II e  Iwona Piekarska
II f  Arleta Grochowska-Wyrębiak         

III a    Monika Burgs
III b    Marek Brewczuk
III c    Aneta Władzimiruk
III d    Marcin Skolimowski
III e    Ewa Glapa-Chromińska
III f    Małgorzata Mazurczak

III ag  Marcin Nestorowicz
III bg  Izabela Trębicka
III cg  Monika Michalak
III dg  Anna Kluczek
III eg  Aneta Salamon
III fg  Arkadiusz Kadej
 

Zarząd Rady Rodziców  I LO im. B. Prusa w roku szk. 2021/2022

Aneta Salamon
Arleta Grochowska-Wyrębiak
Małgorzata Mazurczak
Małgorzata Szymaniuk-Kruk
Marek Brewczuk
Monika Kukla
Izabela Trębicka
Anna Władzimiruk

Komisja Rewizyjna

Marcin Nestorowicz
Ewa Glapa-Chromińska
Grzegorz Niedziółka

 Nr konta bankowego Rady Rodziców:

Komitet Rady Rodziców gromadzi środki finansowe
na odrębnym koncie Stowarzyszenia Działań Niekonwencjonalnych.

Stowarzyszenie Działań Niekonwencjonalnych
ul. Świętojańska 7
08-110 Siedlce
NIP 821-263-90-24, REGON 146755165, KRS 0000464768

PKO Bank Polski
23 1020 4476 0000 8302 0436 7066

Na druku wpłaty należy podać:
nazwisko i imię ucznia, klasę, cel przekazanej należności.