Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach w roku szkolnym 2020/21.

Regulamin pracy Rady Rodziców

Regulamin pracy Komitetu Rady Rodziców I LO im. B. Prusa w Siedlcach ds. współpracy ze Stowarzyszeniem Działań Niekonwencjonalnych

 

 

Skład Rady Rodziców

 

I a  Edyta Czyżewska 
I b  Małgorzata Szymaniuk-Kruk
I c  Renata Kulik
I d  Weronika Paczuska
I e  Iwona Piekarska
I f   Arleta Grochowska-Wyrębiak

II a    Monika Burgs
II b    Marek Brewczuk
II c    Aneta Soszyńska
II d    Marcin Skolimowski
II e    Ewa Glapa Chromińska
II f    Małgorzata Mazurczak

II ag  Marcin Nestorowicz
II bg  Izabela Trębicka
II cg  Monika MIchalak
II dg  Joanna Dębska
II eg  Aneta Salamon
II fg  Arkadiusz Kadej

III a   Robert Kostyra
III b   Beata Szmurło
III c   Lidia Pieńkowska
III d   Marek Suplewski
III e   Piotr Dziewulski
III f    Arleta Grochowska-Wyrębiak
III g   Wiesława Wielgórska        

Zarząd Rady Rodziców  I LO im. B. Prusa w roku szk. 2020/2021
Aneta Salamon
Arleta Grochowska-Wyrębiak
Krzysztof Samociuk
Marek Brewczuk
Jadwiga Skup
Marek Suplewski
Marcin Nestorowicz
Małgorzata Podniesińska

Komisja Rewizyjna
Piotr Dziewulski
Małgorzata Mazurczak
Robert Kostyra

 

Nr konta bankowego Rady Rodziców:

Komitet Rady Rodziców gromadzi środki finansowe
na odrębnym koncie Stowarzyszenia Działań Niekonwencjonalnych.

Stowarzyszenie Działań Niekonwencjonalnych
ul. Świętojańska 7
08-110 Siedlce
NIP 821-263-90-24, REGON 146755165, KRS 0000464768

PKO Bank Polski
23 1020 4476 0000 8302 0436 7066

Na druku wpłaty należy podać:
nazwisko i imię ucznia, klasę, cel przekazanej należności.