Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach w roku szkolnym 2022/23.

Regulamin pracy Rady Rodziców

 

Skład Rady Rodziców

I a  Izabela Wrona
I b  Joanna Łopaciuk
I c  Władysław Szymański
I d  Jolanta Brodowska-Szymaniuk
I e  Jowita Kamecka
I f  Małgorzata Mazurczak
I g  Katarzyna Wróblewska

II a  Agnieszka Rogala
II b  Monika Kukla
II c  Dariusz Kisieliński
II d  Joanna Folcik
II e  Małgorzata Piwowarczyk
II f  Radosław Chróścicki

III a  Edyta Czyżewska 
III b  Małgorzata Szymaniuk-Kruk
III c  Robert Bielecki
III d  Mariola Rymuza
III e  Iwona Piekarska
III f  Arleta Grochowska-Wyrębiak         

IV a    Monika Burgs
IV b    Marek Brewczuk
IV c    Aneta Władzimiruk
IV d    Marcin Skolimowski
IV e    Ewa Glapa-Chromińska
IV f    Małgorzata Mazurczak
 

Zarząd Rady Rodziców  I LO im. B. Prusa w roku szk. 2022/2023

Arleta Grochowska-Wyrębiak
Małgorzata Mazurczak
Marek Brewczuk
Małgorzata Szymaniuk-Kruk
Ewa Glapa-Chromińska
Joanna Folcik
Marcin Skolimowski
Radosław Chróścicki

Komisja Rewizyjna

Jolanta Brodowska-Szewczyk
Dariusz Kisieliński
Izabela Wrona

 Nr konta bankowego Rady Rodziców:

Uwaga: zmiana nr rachunku bankowego

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach

Nr konta bankowego Rady Rodziców: 59 9194 0007 0031 1731 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Siedlcach
Na druku wpłaty należy podać: nazwisko i imię ucznia, klasę, cel przekazanej należności.


.

 

 

Siedlce, dnia 3 marca 2023 r.

Drodzy Rodzice!

 

Rada Rodziców I LO im. B. Prusa w Siedlcach wspiera statutową działalność szkoły. Włączenie się w jej prace sprawia, że wspólnie poprawiamy warunki w jakich przebywają, przez większą część dnia, nasze dzieci.

Dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę, wsparcie podjętych inicjatyw, za osobiste zaangażowanie w życie społeczności szkolnej oraz dobrowolne wpłaty na rzecz rady rodziców i dodatkowe darowizny.

Ze zgromadzonych funduszy Rada Rodziców:

  1. corocznie finansuje nagrody, dyplomy i statuetki dla uczniów za wyniki naukowe, sportowe i artystyczne,
  2. funduje nagrody w konkursach,
  3. kupuje książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne, sprzęt ułatwiający uczniom codzienne funkcjonowanie, laptopy, projektory, tablice interaktywne, nagłośnienie, sprzęt sportowy a także kwiaty i znicze na uroczystości szkolne, państwowe i miejskie, w których uczestniczą uczniowie,
  4. dofinansowuje uroczystości szkolne i imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe, takie jak: Święto Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej, pierwszy dzień wiosny, sesję fotograficzną „Prus to my”, wycieczki, koncerty i spotkania autorskie, studniówkę a także wydawnictwa i projekty tworzone przez młodzież,
  5. pokrywa koszty organizacji zawodów sportowych,
  6. finansuje przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy i olimpiady, zakup strojów sportowych i reprezentacyjnych dla młodzieży oraz delegacje dla uczniów reprezentujących szkołę.

W bieżącym roku szkolnym ze zgromadzonych dotychczas środków kupiliśmy już laptopa do sali nauczania indywidualnego i sprzęt sportowy do zajęć wychowania fizycznego. Dofinansowaliśmy wyjazdy uczniów na: zawody sportowe, zawody szachowe, spotkanie szkół partnerskich oraz organizację licealiady. Sfinansowaliśmy dj na balu studniówkowym. Na bieżąco pokrywamy koszty przejazdów i delegacje uczniów reprezentujących szkołę na olimpiadach i konkursach.

Planujemy doposażać sukcesywnie pracownie w pomoce naukowe, ułatwiające naszym dzieciom zdobywanie wiedzy, zakupić sprzęty i zorganizować drugą siłownię oraz stworzyć w szkole strefę relaksu dla młodzieży.

W związku z powyższym zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców o wsparcie zarówno osobiste jak i materialne. Jest wśród nas wielu specjalistów z różnych dziedzin, posiadających wiedzę i umiejętności, które byłyby dla szkoły niejednokrotnie bezcenne. Liczymy na Państwa zaangażowanie oraz dalsze wpłaty na fundusz Rady Rodziców. Indywidualne, choćby symboliczne kwoty, zebrane razem, pozwolą na realizację kolejnych przedsięwzięć. Wyłącznie od nas rodziców i od naszej empatii zależy, czy uda się te zamierzenia zrealizować i dać młodzieży więcej powodów do radości.

Rozumiemy, że nie każdy ma w życiu tyle szczęścia, by udźwignąć finansowe trudy życia codziennego, ale są również osoby, których sytuacja materialna pozwala wspomóc działalność Rady Rodziców zdecydowanie wyższymi datkami. Apelujemy do wszystkich Państwa i do Waszego poczucia solidarności. Prosimy także o aktywne zachęcanie różnych środowisk, osób prywatnych i firm, by w miarę możliwości wspierały naszą szkołę. Rada Rodziców, aby mogła nadal realizować swoje zadania, musi bowiem posiadać niezbędne na ten cel środki. Do ich zgromadzenia konieczna jest systematyczna pomoc finansowa i zaangażowanie osobiste we współpracę z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami. Pozyskane fundusze w różnej formie powracają do uczniów.

Otwórzmy nasze serca na wspólne dobro, jakim jest rozwój naszych dzieci w jak najlepszych warunkach. Bądźmy hojni. Pomóżmy w realizacji pomysłów i inicjatyw przyjaznych młodzieży i sprawiających, że pobyt w szkole będzie przyjemniejszy a nauka bardziej efektywna.

Wpłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na rachunek Rady Rodziców o numerze: 59 9194 0007 0031 1731 2000 0010

Za wszystkie podjęte działania serdecznie dziękuję.

 

Arleta Grochowska – Wyrębiak

Przewodnicząca Rady Rodziców