Od kilku lat w internacie działa koło teatralne. Każdy kto chce rozwijać swoją twórczą aktywność może zapisać się do koła. Spotykamy się na próbach dwa razy w tygodniu. Przez lata działalności grupy wystawiliśmy wiele spektakli dla kolegów i koleżanek z internatu, wychodziliśmy też poza mury naszej placówki. Graliśmy bajki dla dzieci ze Świetlicy TPD w Siedlcach, dla wychowanków SOSW w Siedlcach. Niektóre przedstawienia odbywały się na terenie szkoły. W 2007r. wzięliśmy udział w Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej, gdzie zdobyliśmy wyróżnienie za spektakl „Trędowaty, bo niekochany”. Dzięki programowi Szkoła Równych Szans zdobyliśmy dotację na rozwój działalności, braliśmy udział w zajęciach z ruchu scenicznego oraz emisji głosu.

 

Zajęcia koła plastycznego są propozycją dla młodzieży pragnącej rozwijać uzdolnienia i predyspozycje artystyczne. Dają możliwość odreagowania stresu związanego z nauką szkolną. Pozwalają na kreatywne spędzanie czasu wolnego poprzez obcowanie ze sztuką, na rozbudzanie wrażliwości i pomysłowości. Członkowie koła plastycznego przygotowują dekoracje do uroczystości odbywających się na terenie internatu. Podczas zajęć koła młodzież wykonuje prace przy użyciu różnorodnych technik plastycznych min. decoupage, masa solna, wycinanka, tempera, pastel, ołówek, a także prace z wykorzystaniem darów natury. Uwzględniamy nowatorskie rozwiązania i propozycje młodzieży.

 

Klub Wolontariusza działa w internacie od wielu lat. Zaczęliśmy od współpracy ze Stowarzyszeniem Siedlczanie Dzieciom, w ramach, której odwiedzaliśmy chore dzieci ze Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Uprzyjemnialiśmy im czas czytając bajki. Potem nawiązaliśmy kontakt ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Grzegorzewskiej w Siedlcach. Nasi wolontariusze od lat pomagają wychowankom tej placówki w odrabianiu lekcji, organizacji imprez itp. Celem działalności Klubu jest zaangażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, wykorzystanie umiejętności i zapału w pracach na rzecz potrzebujących. Działalność wolontariuszy obejmuje również organizacje różnych akcji charytatywnych. Tradycją staje się akcja "Młodzież – Dzieciom" w ramach, której wykonujemy ozdoby świąteczne, a za pieniądze z ich sprzedaży kupujemy pomoce dydaktyczne dla dzieci z różnych ośrodków. Przygotowujemy również przedstawienia dla dzieci, wspólne uroczystości świąteczne i inne imprezy. 

 

Młodzież naszego internatu ma możliwość spędzania czasu wolnego na zajęciach sportowo-rekreacyjnych odbywających się cyklicznie w sali gimnastycznej i siłowni. Pozwalają one na poznanie różnorodnych form aktywności fizycznej i dbałości o dobrą kondycję. Promują zasady zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa, propagują aktywność fizyczną jako czynny wypoczynek po codziennej pracy umysłowej. W ramach działalności sekcji młodzież ma możliwość uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej, siatkowej, koszykowej. Aby wzbogacić ofertę zajęć i nadać jej charakter integrujący młodzież organizujemy także rozgrywki sportowe, w których współzawodniczą zarówno poszczególne grupy wychowawcze naszego internatu, jak i wychowankowie innych internatów z terenu miasta. Corocznie jesteśmy gospodarzami i współorganizatorami Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców. Organizujemy zawody, których uczestnikami są również reprezentanci innych internatów, bursy, Akademii Podlaskiej, piłkarskiej drużyny Pogoni Siedlce, siedleckich szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Co tydzień z sali nr 14, w której mieści się pracownia koła cukierniczego o wdzięcznej nazwie "Zakalec", wydobywają się wspaniałe zapachy. To wychowankowie, pod czujnym okiem opiekuna przygotowują słodkie smakołyki. Do menu należą wszelkiego rodzaju ciasta, ciasteczka i babeczki, a wszystkie tak smaczne, jakby pochodziły z najlepszej cukierni. W szerszym gronie degustacja wypieków odbywa się podczas uroczystości internackich. Na zajęcia koła zaproszeni są wszyscy chętni, niezależnie od posiadanych zdolności oraz umiejętności. Panująca tu atmosfera sprzyja miłym pogawędkom i bliższemu poznaniu się.