Kierownik Internatu Agnieszka Mazurek

Wychowawcy

Gr I

Marzena Somla, Paweł Rozbicki

Gr II

Lidia Izdebska, Ewa Czupryńska

Gr III

Barbara Kowalczyk-Waszczuk, Katarzyna Marciniuk, Anna Zakrzewska