Kierownik Internatu Agnieszka Mazurek

Wychowawcy

Gr I

 Ewa Wysocka-Czupryńska, Sylwia Brodowska

Gr II

 Monika Chojecka, Lidia Izdebska

Gr III

Barbara Kowalczyk-Waszczuk, Marzena Somla