Kierownik Internatu Agnieszka Mazurek

Wychowawcy

Gr I

 Ewa Wysocka-Czupryńska, Michał Kluczek

Gr II

Lidia Izdebska, Monika Chojecka

Gr III

Barbara Kowalczyk-Waszczuk, Marzena Somla