Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2023/24

Przewodniczący – Michał Żółkowski

Wiceprzewodniczący – Michalina Antosik

Członkowie:

 • Alek Luberadzki
 • Bartosz Jakubik
 • Bartłomiej Soćko
 • Jan Kosieradzki
 • Jan Laszuk
 • Jan Folcik
 • Katarzyna Kapińska
 • Klaudia Sokół
 • Łucja Osińska
 • Sławomir Wojciuk
 • Urszula Fedorczuk
 • Wiktoria Mazurek
 • Zuzanna Myszka

Opiekunowie MRS:

 • Dorota Krasuska
 • Anna Szyszka

 Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta:

Główne cele pracy MRS:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów
 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej
 3. Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
 4. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów
 5. Organizowanie aktywnych form wypoczynku
 6. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
 7. Propagowanie idei wolontariatu