Przewodniczący – Filip Piskorski

Zastępca – Julia Szot

Sekretarz – Wiktoria Urban

Członkowie:

 • Alicja Augustyniak
 • Kaja Czupryńska
 • Mateusz Gajewski
 • Dominika Przybyłek
 • Arkadiusz Ułanowskii
 • Konrad Wyczółkowski
 • Dawid Zając
 • Florentyna Zakrzewska

Opiekunowie MRS:

 • Dorota Krasuska
 • Anna Szyszka

 Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta:

 • Artur Żółkowski
 • Kacper Pawluk

Główne cele pracy MRS:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów
 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej
 3. Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
 4. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów
 5. Organizowanie aktywnych form wypoczynku
 6. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
 7. Propagowanie idei wolontariatu