Stanisław Rutkowski

Funkcję Dyrektora pełnił od chwili powstania, tj.1923r. placówki do 1961 roku z przerwą 1939-1945. W czasie wojny był dwukrotnie aresztowany. Dzięki jego staraniom doprowadzono do odbudowy zniszczonego podczas działań wojennych dawnego gmachu szkoły i budowy internatu.

Ignacy Wojewódzki

W okresie okupacji hitlerowskiej był organizatorem i kierownikiem tajnych kompletów nauczania na poziomie ogólnokształcącym na terenie Siedlec. Po wojnie został wicedyrektorem gimnazjum i funkcję tę pełnił do 1950 r.

Jan Krawczyk

Dyrektor szkoły w roku szkolnym 1961/62

Józef Potocki

Dyrektor szkoły w latach 1962-72.

Irena Gawryjołek

Dyrektor szkoły w latach 1972-76.

Lucjan Krupa

Dyrektor szkoły w latach 1976-90. Pod jego rządami podjęto starania o pozyskanie terenu na rozbudowę szkoły i powołano Społeczny Komitet Rozbudowy.

Adam Owczarczyk

Dyrektor szkoły w latach 1.01.1991-31.08.2007. Był jednym z dyrektorów, który najdłużej sprawował tę funkcję (17lat). Za jego kadencji zbudowano nową salę gimnastyczną oraz wykonano generalny remont elewacji szkoły przywracając wygląd sprzed II wojny światowej. Wykazał się dużym zaangażowaniem w pracy pedagogicznej. Podjął wiele cennych i nowatorskich inicjatyw służących rozwojowi uznanej w środowisku naszego miasta szkole średniej. Na pierwszym miejscu zawsze stawiał dobro uczniów. Doceniał też pracę nauczycieli, często występował z wnioskami o nagrody i odznaczenia. Był wielkim przyjacielem młodzieży.

 

 

Więcej o: Historia szkoły

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa należy do najstarszych szkół w Siedlcach. W 1906 r. została założona prywatna szkoła kierowana przez Tadeusza Radlińskiego zwana Gimnazjum Podlaskim, która mieściła się w gmachu przy ul. Floriańskiej. Szkoła powstałą w wyniku strajków szkolnych z lat 1902-1905 jako konkurencja dla rosyjskiego Rządowego Męskiego Gimnazjum Klasycznego mieszczącego się przy ulicy Szkolnej (dzisiaj Konarskiego, budynek obecnego Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego). W roku 1912 dyrektorem szkoły został Mieczysław Asłanowicz. Gimnazjum Podlaskiemu udało się przetrwać aż do odzyskania niepodległości. Jesienią 1918 r. Zostało ono upaństwowione i otrzymało nazwę Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Było to trzecie państwowe polskie gimnazjum w odradzającej się Polsce. Szkoła mieściła się w dwóch budynkach. Przy ulicy Floriańskiej został utworzony Wydział Humanistyczny, przy ul. Konarskiego Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Funkcję dyrektora szkoły sprawował nadal Mieczysław Asłanowicz, a jego zastępcą został Stanisław Rutkowski, który odpowiadał za wyodrębniony Wydział Humanistyczny. W 1923 r. Wydział Humanistyczny został przekształcony w odrębną placówkę - Państwowe Gimnazjum im. B. Prusa. Legalną działalność szkoły przerwała II wojna światowa. Pracę wznowiono w 1944 r. i kontynuowana jest ona do dnia dzisiejszego. Od roku 1953 szkoła stała się placówką koedukacyjną.

Bolesław Prus, patron szkoły - uczęszczał do gimnazjum w Siedlcach na przełomie lat 1861/1862 (późniejsza nazwa szkoły - Rządowe męskie Gimnazjum Klasyczne). W szkole tej uczył starszy brat pisarza - Leon Głowacki. Bracia wzięli udział w Powstaniu Styczniowym, walczyli w bitwie pod wsią Białki, po której dostali się do niewoli rosyjskiej.