Informujemy, że 22 września 2017r. o godzinie 8:50 (druga lekcja) w sali nr 17 rozpocznie się „Konkurs Wiedzy o Patronie i Historii Szkoły”. Prosimy o przybycie do sali w czasie przerwy. Każda klasa pierwsza zgłasza 3 reprezentantów. Zgłoszenia prosimy kierować do pani profesor Danuty Ułasiuk najpóźniej do dnia 15 września 2017r.  Materiały dotyczące życia i twórczości Bolesława Prusa można znaleźć między innymi na stronie internetowej szkoły, w bibliotece i czytelni szkolnej.

Na zwycięzców czekają nagrody.

Zasady konkursu:

- każda klasa wybiera 3 osoby, które stanowić będą zespół reprezentujący klasę,
- zespół pracuje razem nad rozwiązaniem zadań,
- część pierwsza dotyczy Bolesława Prusa, a druga odnosi się do historii szkoły,
- zwycięża zespół, który otrzyma najwięcej punktów,
- w przypadku równej liczby punktów, zorganizowana będzie część ustna.

Nagrody dla klas ( dofinansowanie wycieczek):
1 miejsce – 150 zł.
2 miejsce – 100 zł.
3 miejsce – 50 zł.