Informujemy, że 10 października 2017 r. odbędzie się konkurs matematyczny Euler. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.szumit.pl , gdzie można zapoznać się z regulaminem konkursu oraz zobaczyć przykładowe zadania konkursowe.

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki do 29 września 2017 r. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Uczniowie rozwiązują test składający się z 24 pytań. Są to pytania jednokrotnego wyboru. Sześć pytań to pytania z dwoma wariantami, sześć z trzema wariantami, sześć z czterema wariantami, sześć z pięcioma wariantami. Za zadania 1-6 można otrzymać 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź. Za zadania 7-12 2 pkt za każdą prawidłową odpowiedź. Za zadania 13- 18 3 pkt za prawidłową odpowiedź. Za zadania 19-24 4 pkt za każdą prawidłową odpowiedź. W przypadku błędnej odpowiedzi przyznaje się ujemne punkty (odpowiednio -0,5 pkt,-1 pkt,- 1,5 pkt,-2 pkt). Za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje 0 punktów.