Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników mówienia artystycznego do udziału w XV Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Karola Wojtyły - Jana Pawła II "Słowo - dar i tajemnica". Konkurs poświęcony jest twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawła II. 

Szkolny etap konkursu odbędzie się w środę, 27 września 2017 r., o godzinie 11.45 w czytelni szkolnej

Prosimy o przygotowanie 1 utworu poetyckiego lub prozatorskiego  napisanego przez Karola Wojtyłę (Jana Pawła II) lub utworu poświęconego Papieżowi Janowi Pawłowi II. Można powiedzieć fragment dłuższego utworu lub dokonać kompilacji tekstów, z tym że łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.

Organizatorem XV Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Karola Wojtyły - Jana Pawła II jest Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach. Konkurs odbywa się w z okazji obchodów Dnia Papieskiego i przebiega pod hasłem "Idźmy naprzód z nadzieją".

Etap miejski konkursu odbędzie się 10 października 2017 r., o godzinie 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6 - Sala Biała.

Zakwalifikować się mogą 3 osoby reprezentujące szkołę.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej MOK www.mok.siedlce.pl

Zapraszamy!