listopad_grupa1.jpg

Na terenie powiatu siedleckiego wykonano 16 publicznych egzekucji, w których rozstrzelano 644 więźniów. 27 listopada 1943 r. dokonano w Siedlcach pierwszej publicznej egzekucji – rozstrzelano pod murem szpitala żydowskiego dziesięciu zakładników: Stanisława Cabaja, Bronisława Kondratiuka, Kazimierza Księżopolskiego, Jerzego Lorkiewicza, Bolesława i Jerzego Stoniów, Jana Włodarczyka, Ludwika Zacharczuka, Franciszka i Piotra Zakrzewskich.


Kazimierz Księżopolski i Jerzy Lorkiewicz, dwaj spośród zakładników rozstrzelanych 27 listopada 1943 r. byli absolwentami Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Prusa. Egzamin maturalny zdali w 1938 r. Jerzy Lorkiewicz był dowódcą 29 plutonu Koliber 22 pułku piechoty Armii Krajowej. Nosił pseudonim Benek.
Tablica1_rozstrzelani.jpgb_800_600_0_00_images_Absolwenci_listopad_pomnik.jpg
17 grudniu również 1943 r. na ulicy Piłsudskiego w Siedlcach rozstrzelano kolejnych dziesięciu mieszkańców miasta zaangażowanych w działalność konspiracyjną: Jerzego, Jana, Tadeusza Peryczów, Wiesława Kniazińskiego, Zdzisława Kalinowskiego, Zenona Szmurło, Franciszka Solkę, Jerzego Paplińskiego, Jana i Eliasza Bartniczuków.

Zdzisław Kalinowski i Jerzy Papliński, dwaj spośród rozstrzelanych 17 grudnia 1943 r. byli absolwentami Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Prusa. Zdzisław Kalinowski był zastępowym Szarych Szeregów. W konspiracji używał pseudonimu Kruk. Był jednym z organizatorów szkoleń wojskowych w Siedlcach. Został aresztowany w czasie transportu broni.
Jerzy Papliński uczeń Gimnazjum i Liceum im. B. Prusa w czasie wojny kontynuował naukę na tajnych kompletach na Wydziale Klasycznym. Pracował lub był praktykantem Straży Pożarnej w Siedlcach. Sławomir Kordaczuk podje, że w źródłach zachowała się informacja o jego udziale w zamachu na komisarza miasta Alberta Fabischa i aresztowaniu podczas rozrzucania ulotek. Informację taką podaje również Stanisław Trochimiak w pracy "Siedlecka straż ogniowa 1877-1997: początek walki z pożarami w Siedlcach".
Tablica2_rozstrzelani.jpg
Fragment książki "Moja szkoła. Z dziejów gimnazjum i liceum Bolesława Prusa"
[autorzy: Anita Woźnica i Jan Chróścicki; zdjęcia: Justyna Król]

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz