MEN opublikowało najważniejsze zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/19.

  • Każda szkoła utworzy odrębne klasy dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum.
  • Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębnie postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej.
  • Postępowania mają takie same ustawowe kryteria rekrutacyjne, ale inny sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z uwagi na odrębny zakres tych egzaminów.

Zobacz plakaty informacyjne:

Rek 2019 1

 

Rek 2019 2