b_800_600_0_00_images_AKTUALNOSCI_jchroscicki_2021_2022_Matura100-procent.jpg

100% zdanej MATURY 2022 w Prusie. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania jednego Absolwenta uzyskaliśmy 100% zdawalności. Jest to potwierdzenie wysokich wyników szkoły. Jednocześnie informujemy, że I LO im.B.Prusa w Siedlcach już w kolejnym roku uzyskało tytuł "Złotej Tarczy" w rankingu szkół (liceów i techników) „PERSPEKTYWY 2022”.
Gratulacje dla Absolwentów oraz nauczycieli pracujących z młodzieżą naszej szkoły.