Harmonogram i procedura przygotowania ostatecznych deklaracji maturalnych (uczniowie i absolwenci)

 

Każdy uczeń klasy III deklaruje przystąpienie do matury zgodnie z wytycznymi przesłanymi za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Absolwenci przystępujący do matury po raz kolejny składają deklarację do 7 lutego 2022r:

  1. osobiście dostarczając wydrukowany, wypełniony i podpisany dokument deklaracja_A
    lub
  2. za pośrednictwem serwisu https://wyniki.edu.pl

Absolwent, który chce skorzystać z systemu https://wyniki.edu.pl :

  1. Wysyła na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. maila z prośbą o udzielenie dostępu do serwisu (mail musi zawierać nazwisko, imię, pesel absolwenta i rok uzyskania świadectwa dojrzałości)
  2. Otrzymuje mailem zwrotnym dane dostępowe.
  3. Loguje się do serwisu https://wyniki.edu.pl i wypełnia deklarację.
  4. Drukuje wypełnioną deklarację i po podpisaniu wysyła do szkoły listem poleconym (I LO ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce)

Uwaga: Podpisany dokument jest warunkiem koniecznym zatwierdzenia deklaracji. Jego brak (w dniu 7 lutego) skutkuje usunięciem z programu  wprowadzonych danych.

 

 Informacja dla  absolwentów  z lat poprzednich.

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie,  zarówno w części ustnej jak i pisemnej jest odpłatny (50 zł) dla:

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, którzy w poprzednich latach zgłaszali chęć do zdawania , ale na egzamin z tego przedmiotu nie zgłosili się.

Opłatę należy wnieść w dniach 1.01 – 7. 03 2022 r. na specjalne konto  podane przez OKE. Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji lub nie zgłoszenia się na egzamin. Dyrektor OKE może zwolnić z opłaty osoby o niskim dochodzie.