Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że w najbliższym czasie ukaże się rozporządzenie dające możliwość wypełniania przez zdających elektronicznej wersji deklaracji maturalnej (e-deklaracji).

Każdy uczeń klasy trzeciej (na podbudowie gimnazjum) otrzyma od dyrektora szkoły login i hasło umożliwiające dostęp do ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). W tym systemie będzie mógł wypełnić deklarację maturalną, odczytać w których salach zdaje wybrane egzaminy oraz sprawdzić wynik swojej matury.

W związku z tym składanie deklaracji wstępnych zostaje wstrzymane do momentu publikacji rozporządzenia.

Absolwenci z lat poprzednich nie składają deklaracji wstepnych. Termin złożenia deklaracji ostatecznej to 7 lutego 2022r.