UWAGA!

Uczniowie obecnych klas I i II podania o przyjęcie do Internatu na rok szkolny 2021/2022  składają drogą elektroniczną do 10.06.2021.

 

Dla osób, które zadeklarowały chęć mieszkania i wyżywienia w trakcie matur Internat czynny będzie od 3 maja od godziny 16. Serdecznie zapraszamy🙂

Maturzyści!

Prosimy o mailowe potwierdzenie zamieszkania w Internacie podczas matur. W wiadomości należy wymienić dni zakwaterowania z wyżywieniem, termin zgłoszenia deklaracji  upływa 27.04.2021r. Termin uiszczenia opłaty 28.05.2021r. Maile prosimy wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o elektronicze potwierdzenie zamieszkania w Internacie w czasie matur próbnych (03-16.03.2021).

W wiadomości należy umieścić dni zakwaterowania wraz z wyżywieniem, termin składania deklaracji do 25.02.2021.

Maila prosimy wysłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Internat czynny jest codziennie w godzinach 8-15. 

W tym tygodniu (26-30.10.2020)  Internat czynny jest w godzinach 8.00-15.00.

W związku z przejściem w tryb nauczania zdalnego zapraszamy młodzież po odbiór rzeczy z internatu w dniach 19-24.10.2020 w godzinach 8-18.

Zasady dotyczące funkcjonowania Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w czasie epidemii Covid – 19

 

 I. Kwaterowanie młodzieży .

 

  1. 31.09.2020r do internatu przyjeżdżają uczniowie klas I. Kwaterowanie rozpocznie się o godz.16.00. Do placówki może wejść wychowanek tylko z jednym rodzicem/opiekunem prawnym. Wszystkie osoby wchodzące do placówki muszą mieć założone maseczki zasłaniające usta i nos (ewentualnie przyłbice).
  2. 01.09.2020r. od godz. 16.00 odbędzie się zakwaterowanie uczniów klas II i III.
  3. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.

 II. Zabezpieczenie przed swobodnym dostępem na teren placówki osób postronnych. Kontrola osób wchodzących do internatu.

 

  1. Na teren placówki ma ją prawo wstępu tylko wychowankowie i pracownicy internatu. Wyjątek stanowią rodzice odwożący uczniów do internatu(zasada jeden uczeń/jeden rodzic), służby remontowe, kontrolne oraz dostawcy.
  2. Każda osoba wchodząca do internatu jest zobowiązana do zakrywania nosa oraz ust i dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu.
  3. Wejście do internatu jest monitorowane.
  4. Internat prowadzi rejestr osób wchodzących nie będących uczniami i pracownikami szkoły. (portiernia, pokój wychowawców).

 

 III. Obowiązki Wychowanka

 

 W Internacie mogą przebywa jedynie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.

 

   1. Należy zgłosić wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.

   2. W przypadku złego samopoczucia podczas pobytu w internacie należy  to niezwłocznie zgłosić wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.

 

   3. Zapoznaj się z poniższą  informacją o zachowaniu bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii, przestrzegaj tych zasad:

- Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj maseczki ochronne i dezynfekuj ręce.

- Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2m od rozmówcy.

-Ogranicz wychodzenie z placówki, rób to tylko w uzasadnionych przypadkach, wyjątkiem są spacery na świeżym powietrzu.

- Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.

- Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy , zwłaszcza ust, nosa i oczu.

- Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.

- Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. Sprawdzanie czystości w pokojach odbywać się będzie dwukrotnie w ciągu dnia ( o godzinie 7.30 i 21.30).

- Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.

- Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju.

- Nie zapraszaj gości do internatu.

 - Nie zabieraj do internatu niepotrzebnych przedmiotów, ogranicz rzeczy do niezbędnych w czasie tygodniowego pobytu w internacie.

 

 IV. Bezpieczne korzystanie ze stołówki.

 

     1. Korzystaj ze stołówki zgodnie z ustalonym harmonogramem:

  • śniadania godz. 6.45 wychowanki grupy III

                                 godz. 7.00 wychowankowie grupy II

                                 godz. 7.15 wychowankowie grupy I

 

  • obiady po 6 godz. lekcyjnej grupa I i pokoje:13,15,16,17,19,21,22,23,24,25

                             po 7 godz. lekcyjnej grupa III i pokoje  26,27,28

  • kolacje   18.45 wychowanki grupy III

                         godz. 19.00 wychowankowie grupy II

                         godz.19.15  wychowankowie grupy I

 

      Od 07.09.2020r. obiady wydawane będą  według harmonogramu podanego przez szkołę.

 

      2. Ogranicz przebywanie w stołówce do niezbędnego czasu potrzebnego  na spożycie posiłku!

 

 V. Pomieszczenia przeznaczone do odizolowania osób podejrzanych o  zakażenie koronawirusem.

 

         Internat dysponuje dwoma izolatkami

         p. 14  izolatka dla młodzieży z internat

         p. 3 izolatka dla młodzieży szkolnej

 

     

31.08.2020 do Internatu przyjeżdżają  uczniowie klas I. Kwaterowanie rozpocznie się o godz.16.00. Do placówki może wejść tylko uczeń i jeden rodzic lub opiekun. Osoby wchodzące muszą mieć osłonę na usta i nos. 

01.09.2020 od godziny 16.00 odbędzie się zakwaterowanie uczniów klas II i III.

Przed przyjazdem do Internatu należy zapoznać się z Zasadami dotyczącymi funkcjonowania placówki w czasie epidemii Covid-19, które zostaną zamieszczone na naszej stronie w dniu 27.08.2020.

 

 

Wszyscy uczniowie I LO im. B. Prusa w Siedlcach, którzy złożyli podanie na rok szkolny 2020/2021 zostali przyjęci do internatu.

Internat czynny będzie od dnia 31.08.2020 od godziny 16.00. Serdecznie zapraszamy.

UWAGA!

 Podania o przyjęcie do Internatu I LO, kandydaci z klas pierwszych składają w dniach:

 13 - 14 sierpnia 2020 r. w godz. 900 - 1500

17 – 18 sierpnia 2020 r. w godz. 900 – 1500

 w budynku Internatu w pokoju wychowawców lub kancelarii.

Podanie, kandydat pisze samodzielnie uwzględniając takie informacje jak: odległość od miejsca zamieszkania do Siedlec, utrudnienia w połączeniach komunikacyjnych, sytuacja rodzinna, losowa, odległość do przystanku PKP, PKS i tp.

Do podania należy dołączyć Kwestionariusz osobowy oraz Oświadczenia ( druki do pobrania znajdują się na stronie I LO w zakładce Internat, Oferta).

 

Bardzo prosimy o zabranie przez młodzież swoich rzeczy z pokoi. Pokoje  będą udostępniane maturzystom. Internat w dniach 01. - 05.06.2020r. będzie czynny w godzinach 9:00-17:00. Prosimy o uzgodnienia telefoniczne odnośnie  daty i godziny przyjazdu.