Podania o przyjęcie do Internatu  z załącznikami pobranymi z naszej strony (z zakładki "dla kandydatów") należy składać w dniach 21.07.2023 - 26.07.2023 w godz. 900-1500 po złożeniu oryginału świadectwa w szkole. Podanie należy złożyć w pokoju wychowawców, w budynku Internatu.

Ogłoszenie wyników rekrutacji dnia 27.07.2023