Oświadczenie 1

 

Internat przy I Liceum im. Bolesława Prusa, ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce

Załącznik nr 1 do podania o przyjęcie do internatu

 

Oświadczenie wypełnia rodzic lub prawny opiekun                                       ........................
                                                                                                                      (data)

 

................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

 

................................................
(imię i nazwisko dziecka)

  

 

OŚWIADCZENIE

 Oświadczam, że zezwalam mojemu dziecku na swobodne poruszanie się po mieście w czasie wolnym od nauki.

 

  podpis rodzica: ...........................

 

Wersja do wydruku