Wytyczne do podania  

Podania należy składać do Kierownika Internatu uwzględniając następujące dane:

1. Imię, nazwisko, adres, numer telefonu.

2. Szkoła i klasa.

3. Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły oraz ewentualne trudności komunikacyjne.

Osoby mające trudną sytuację losową, rodzinną, materialną powinny zaznaczyć to w podaniu.

Termin składania podań minie 12 lipca 2018r.

Lista osób przyjętych opublikowana zostanie po zakończonej rekrutacji na stronie internetowej.