I Liceum Ogólnokształcące im B. Prusa w Siedlcach                                                                                                                           Siedlce, 07.11.2023

                                                                                                                                                                                                  (miejscowość, data)

…………………………………………………………………………………..……

(Imię i nazwisko dziecka)

 

………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna* w Spektaklu Kulinarnym „Smaki Mazowsza” z Bolesławem Prusem, organizowanym przez Stowarzyszenie Działań Niekonwencjonalnych w Siedlcach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Działań Niekonwencjonalnych danych osobowych mojej  córki/mojego syna* poprzez wykonywanie fotografii dokumentujących realizację projektu.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Działań Niekonwencjonalnych ul. Świętojańska 9,
tel. 606-554-998

…………………………………………………………………..

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego