Zapraszamy uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego English High Flier 2017 , który odbędzie się w środę 29 listopada 2017r.

Konkurs ma formę test wielokrotnego wyboru i jest organizowany w ramach programu Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień młodzieży.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmuje pani Dorota Krasuska (sala 36) do 6 listopada 2017r.

Zapraszamy do udziału!!