Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje, że  obowiązek przekazania rodzicom uczniów, kluczowych informacji o egzaminie maturalnym, został zrealizowany przez wychowawców klas podczas spotkania z rodzicami 27.01.2017r.

Wszystkie osoby nieobecne, ale również chętni uczniowie i absolwenci proszeni są o zapoznanie się z załączonym materiałem.