W dniu 22 listopada 2016r. nasz uczeń z kl.3F Tomasz Baka otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Zobacz relację z uroczystości wręczenia stypendiów na stronie Miasta Siedlce

2016baka_tomasz_stypendium_prezesaradymin.jpg

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowi, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły - umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości - który "...otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre." Stypendium przyznawane jest jednemu uczniowi z danej szkoły, na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Brawo Tomek!