Obraz1.jpg

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach otrzymała wsparcie finansowe w ramach kierunku interwencji  3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych ze środków budżetu państwa w wysokości 12 000 złotych oraz 3000 zł – wkład własny Miasta Siedlce, na realizację Priorytetu 3 programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej jako Operatora Priorytetu 3.

Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, realizację działań promujących czytelnictwo i zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej.

b_800_600_0_00_images_AKTUALNOSCI_azakrzewska_Obraz3.png