W dniu 24 listopada 2023 r. (piątek)  odbędą się śródsemestralne spotkania dla rodziców uczniów naszej szkoły wg następującego harmonogramu:

  1. godz. 1530 - internat - rodzice/opiekunowie uczniów mieszkających w internacie,
  2. godz. 1630 - sala gimnastyczna - rodzice/opiekunowie uczniów klas czwartych dotyczące matury, matury próbnej, studniówki (później spotkania z wychowawcami w salach),
  3. godz. 1700 – rodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w salach zgodnie z przydziałem,
  4. ok. godz. 1800 sala nr 17 – spotkanie Rady Rodziców (1 Rodzic z każdego oddziału)

 

Klasa Wychowawca Sala
1A I. Winiarczyk-Jadczuk 35
1B R. Soczkiewicz 11
1C E. Grabowska 13
1D A. Kniżewska 7
1E E. Gołębska baletówka
1F J. Chromińska 33
1G K. Sopińska 22
1H D. Karpeta 10
2A A. Szyszka A3
2B J. Wnorowska 21
2C A. Dołęga 33A
2D R. Soćko 16
2E A. Gut 29
2F S. Jasiński / R. Garwoliński 28
2G W. Krzyżanowska-Śmietanko 24
3A M. Górzny 17B
3B A. Stec 20
3C A. Jastrzębska-Mielczarek 14
3D S. Lubelska 30
3E D. Ułasiuk 26
3F M. Kluczek 8
4A E. Muszyńska 34
4B B. Surdyk 12
4C I. Niedziółka 37
4D E. Litewnicka-Żuk 18
4E P. Guzek 34A
4F J. Karasek 19