uph2.jpg

16 listopada 2022 r. Pani Anita Woźnica dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa i prof. dr hab. Mirosław Minkina JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach uroczyście podpisali umowę, której celem jest współpraca naukowa i dydaktyczna. Porozumienie ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, w ramach których uczniowie będą m.in. uczestniczyć w lekcjach akademickich, korzystać z laboratoriów uniwersyteckich i brać udział w konferencjach naukowych.