oboz_integracyjny_2019_modyf_m.jpg

W dniach 5-7 września 2022 odbędzie się obóz integracyjny dla wszystkich pierwszoklasistów w Ośrodku Wypoczynkowym w Serpelichach.

Koszt obozu to 230 zł. 

Wpłat należy dokonywać do 20.08 na konto subKonto Rady Rodziców:

Stowarzyszenia Działań Niekonwencjonalnych

23 1020 4476 0000 8302 0436 7066

w tytule należy napisać

Obóz integracyjny, imię i nazwisko ucznia, klasa

Wpłat można dokonywać również bezpośrednio w sekretariacie szkoły.