ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO W 2022 r.

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa

**************Zobacz więcej ****************

WAŻNE DATY

29 KWIETNIA 2022 ROZDANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY

8:00 – MSZA Św. Kościół Św. Stanisława BM.

9:00 – Sala gimnastyczna (wręczenie nagród i wyróżnień)

10:00 - Spotkania z wychowawcami w klasach
             (wręczenie świadectw, odbiór dokumentów)

04-20 maja 2022 - egzaminy pisemne

  • Należy zgłaszać się do wyznaczonej sali o godz.8:30 lub 13:30
  • Zdający w Sali gimnastycznej zgłaszają się o 8:20 lub 13:20

5 lipca  2022  godz.12:00 - rozdanie świadectw dojrzałości

1-15 czerwca  2022   termin dodatkowy