„Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach oraz Siedlecka Grupa Literacka „Witraż” MOK zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Poetyckim „a po długim milczeniu…” oraz na wiersz „Siedlce bliskie…sercu” w 475 rocznicę nadania praw miejskich. Celem konkursu jest między innymi promowanie amatorskiej twórczości poetyckiej i talentów literackich. Konkurs trwa od 14 lutego 2022 roku. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 11 kwietnia 2022 roku. O wynikach konkursu organizatorzy powiadomią telefonicznie i e-mailowo. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych MOK i SGL „Witraż”. Impreza Finałowa z wręczeniem nagród i wyróżnień: 21 kwietnia 2022 roku o godz. 18.00 w Sali Białej MOK. O warunkach udziału w konkursie można się dowiedzieć w naszej szkolnej czytelni. Zapraszamy.