W związku z zakończeniem I semestru roku szkolnego 2020/2021 w dniu 22 stycznia br. odbędą się spotkania dla Rodziców uczniów wszystkich klas.
Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 planowane spotkania z rodzicami uczniów odbędą się on-line.
Spotkania Rodziców uczniów z wychowawcami klas odbędą się z wykorzystaniem platformy Teams poprzez uczniowskie konta dostępu do platformy.
Spotkania rodziców z wychowawcami klas rozpoczną się od godz. 17:00.

Tematyka spotkań klasowych rodziców uczniów wszystkich klas obejmie:
1) podsumowanie wyników nauczania szkoły w I semestrze roku szk. 2020/2021;
2) podsumowanie wyników nauczania i realizacji programów w I semestrze przez zespół klasowy;
3) istotne problemy zdalnego nauczania, zasady weryfikacji osiągnięć oraz oceniania uczniów, a także inne istotne problemy ogólnoszkolne i problemy klasowe;
4) informacje o możliwościach korzystania z programów stypendialnych.
Tematyka spotkań klasowych rodziców uczniów klas trzecich obejmie także istotne problemy dotyczące egzaminów maturalnych, w tym egzaminów przeprowadzanych obecnie próbnych.
Bardzo proszę uczniów naszej szkoły o jednorazowe udostępnienie swoich kont na platformie Teams i umożliwienie Rodzicom wzięcia udziału w spotkaniach z wychowawcami.