IV_Konkurs_Jestem_std.jpg

Zapraszamy nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół do udziału w czwartej edycji konkursu „Jestem stąd”.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia fotografii przedstawiającej wybrany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaopatrzonej krótkim opisem w języku polskim oraz wybranym języku obcym.
Prace można nadsyłać w terminie od 20 kwietnia do 10 maja 2021 roku. Jest więc czas, aby podjąć pracę dokumentacyjną różnorodnych przejawów naszego niematerialnego dziedzictwa.

Przed nami wiele okazji do uchwycenia w obiektywie aparatu zwyczajów, zachowań, umiejętności oraz związanych z nimi zjawisk i wytworów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Ustawicznie odtwarzane w relacji ze środowiskiem lokalnym, historią i stosunkiem do przyrody są źródłem poczucia naszej tożsamości i ciągłości.

Regulamin i więcej informacji zobacz tutaj

Konkurs organizowany jest przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Muzeum Regionalne w Siedlcach, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach i Szkołę Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach.