Obiady w stołówce szkolnej ILO im B. Prusa w Siedlcach wydawana są młodzieży zgodnie z niżej zamieszczonym harmonogramem.

Harmonogram obowiązujący od 7 września 2020