1. Od  25 maja wznawia działalność biblioteka szkolna. Zapraszamy do korzystania każdego dnia w godz. 9:00 - 15:00
  2. Od 1 czerwca w ramach kosultacji grupowych organizowane będą spotkania z maturzystami, w trakcie których omówione zostaną procedury maturalne oraz wręczone świadectwa ukończenia szkoły.
  3. Od 7 czerwca wznawia działalność internat szkolny. Zakwaterowanie jest przewidziane wyłacznie dla maturzystów po uprzednim złożeniu deklaracji.
  4. Od 8 czerwca wznawia działalnośc stołówka szkolna. Z obiadów może skorzystać absolwent, która zdaje danego dnia dwa egzaminy maturalne.

Szczegółowe informacje odnośnie każdego w wyżej wymienionych punktów zostaną opublikowane w dzienniku lekcyjnym.