Maturzyści wyróżnieni za osiągnięcia w nauce:

 

Szczególną nagrodę „BENE MERITUS” otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,25 oraz  ocenę  wzorową  zachowania, lub jest  laureatem  lub finalistą  olimpiady  przedmiotowej,  która jest podstawą  do zwolnienia z egzaminu maturalnego

Złotą tarczę otrzymuje uczeń który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 i co najmniej bardzo dobre zachowanie

Srebrną tarczę otrzymuje uczeń który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,8 i co najmniej bardzo dobre zachowanie  

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie

 

 

Lp Imię i Nazwisko Rodzaj wyróżnienia
 1 Julia Arct

 pasek100 gold100 

 2 Zofia Bocianowska

 pasek100 silver100 

 3 Karolina Borkowska

 pasek100 gold100 

 4 Jakub Boruta

 pasek100 gold100 

 5 Hanna Borzyńska

 pasek100 gold100 

 6 Angelika Bujalska

 pasek100 silver100 

 7 Jakub Chomiuk

 BENE MERITUS

 pasek100 gold100 

 8 Ewa Ciekot

 pasek100 gold100 

 9 Adam Dąbkowski

 pasek100 silver100 

 10 Dominika Demianiuk

 pasek100 

 11 Anna Figat

 BENE MERITUS

 pasek100 gold100 

 12 Ewelina Głuszczak

 pasek100 gold100 

 13 Natalia Górska

 pasek100 

 14 Gabriela Izdebska

 pasek100 gold100 

 15 Przemysław Izdebski

 pasek100 silver100 

 16 Agnieszka Jakubas

 pasek100 gold100 

 17 Martyna Kaczor

 pasek100 silver100 

 18 Karolina Karcz

 pasek100 gold100 

 19 Mateusz Karczewski

 pasek100 silver100 

 20 Karolina Kowalczyk

 BENE MERITUS

 pasek100 gold100 

 21 Patrycja Kowalczyk

 pasek100 gold100 

 22 Patrycja Krasuska

 pasek100 gold100 

 23 Martyna Kwiatkowska

 pasek100 gold100 

 24 Damian Lubaszka

 BENE MERITUS

 pasek100 gold100 

 25 Magdalena Bielecka

 pasek100 gold100 

 26 Michał Marynowski

 BENE MERITUS

 pasek100 gold100 

 27 Emilia Mucha

 pasek100 silver100 

 28 Ireneusz Okniński

 pasek100 gold100 

 29 Marta Onyszczuk

 pasek100 silver100 

 30 Aleksander Panasiuk

 pasek100 gold100 

 31 Monika Paskudzka

 pasek100 silver100 

 32 Paulina Pawlak

 pasek100 silver100 

 33 Filip Piskorski

 pasek100 silver100 

 34 Dominika Potyra

 pasek100 gold100 

 35 Katarzyna Ratajczyk

 pasek100 

 36 Anna Rutkiewicz

 BENE MERITUS

 pasek100 gold100 

 37 Julia Salamon

 pasek100 gold100 

 38 Mateusz Sawicki

 BENE MERITUS

 pasek100 gold100 

 39 Dominika Składanowska

 pasek100 

 40 Kamila Skorupka

 pasek100 gold100 

 41 Aleksandra Skwierczyńska

 pasek100 gold100 

 42 Magdalena Smuniewska

 pasek100 silver100 

 43 Julia Szot

 pasek100 silver100 

 44 Karolina Talarska

 pasek100 gold100 

 45 Karolina Telacka

 pasek100 silver100 

 46 Mateusz Wielogórski

 pasek100 silver100 

 47 Zuzanna Zemło

 pasek100 silver100 

 48 Aleksandra Zwierzyńska

 pasek100 silver100