W dniu 31 stycznia 2020r. (piątek)  odbędą się semestralne spotkania dla rodziców uczniów naszej szkoły wg następującego harmonogramu:

  1. godz. 1530 – internat - Rodzice uczniów mieszkających w internacie,
  2. godz. 1630 – sala gimnastyczna - Rodzice uczniów klas pierwszych
  3. godz. 1630 – w salach lekcyjnych - Rodzice uczniów wszystkich klas drugich i trzecich zgodnie z przydziałem sal
  4. godz. 1700 – w salach lekcyjnych - Rodzice uczniów klas pierwszych zgodnie z przydziałem sal
  5. godz. 1730 – spotkanie Rady Rodziców w sali nr 17  (1 Rodzic z każdego oddziału).
  6. godz. 1600 -1800 -dyżury konsultacyjne nauczycieli

Klasa

Sala

Klasa Sala

Klasa

Sala

Klasa

Sala

1A

35

1AG  14

2A

34

3A

12

1B

11

1BG  16

2B

35

3B

11

1C

13

1CG  19

2C

21

3C

17

1D

22

1DG  24

2D

20

3D

36

1E

33

1EG  10

2E

10

3E

18

1F

26

1FG  28

2F

26

3F

16

2G

29

3G

A3