b_800_600_0_00_images_AKTUALNOSCI_smiernicki_CCFID_219934_2018300043616_IMAGE1.jpg

Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. "Wszystkie kolory żywej Ziemi", która odbędzie się w Naszej Szkole we wtorek 24 września 2019 r.

Opiekunem wystawy jest emerytowany nauczyciel fizyki i astronomii pan Grzegorz Sęk z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.

Na tę wystawę składają się fotografie powierzchni naszej planety, wykonane przez uczniów w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach, w Zespole Szkół nr 5 w Stargardzie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce.

Możliwość fotografowania z orbity wokółziemskiej zyskaliśmy dzięki projektowi Sally Ride EarthKAM@Space Camp, który od kilkunastu lat jest prowadzony przy

wsparciu Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA. Sama procedura pozyskiwania tych fotografii przez zespoły uczniowskie jest prosta

i całkowicie bezpłatna, zaś ich opracowywanie, analizowanie i opisywanie może być mocnym narzędziem do scalania naszej wiedzy przyrodniczej, podawanej

w szkołach osobno na lekcjach fizyki, osobno na chemii, osobno na geografii czy na biologii.

Do korzystania z dobrodziejstw tego projektu predestynowani są nauczyciele wszystkich przedmiotów, nie tylko przyrodniczych, a także bibliotekarze oraz amatorzy

posiadający elementarną wiedzę w omawianym zakresie. Dodatkową zachętą może być fakt, że opracowanie zdjęć nie wymaga skomplikowanych procedur,

wystarcza dostęp do zasobów internetowych typu Google Maps, Google Earth czy Wikimapia. Sama edycja może się odbywać przy użyciu tak prostych

programów graficznych, jak na przykład Paint czy też GIMP.

 

Dzięki osobistemu zaangażowaniu w każdy etap tworzenia fotografii – począwszy od wyboru miejsca, przez wypełnienie stosownego formularza na stronie projektu,

pobrania zdjęcia na dysk lokalnego komputera oraz jego wyskalowanie i zorientowanie, wyszukanie wszystkich dostępnych informacji, a wreszcie zaprezentowanie

rezultatu na szerszym forum – każdy uczeń może doznać satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

 

Udział w tym projekcie sprzyja całościowemu widzeniu naszej planety w całej jej złożoności, pozwala na dostrzeganie zmian, w tym także tych niekorzystnych,

często powodowanych działalnością człowieka, czyli na uświadamianiu sobie powiązań pomiędzy stanem planety a naszą na niej obecnością.

Dobra praktyka wymaga porządnej wiedzy, zaś funkcjonowanie w społeczeństwie opiera się na współpracy. Działania w opisanym projekcie wspierają zarówno proces

uczenia się, jak też pomagają w organizowaniu zbiorowego wysiłku.