Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego, w terminie do dnia 15 kwietnia 2019. Treść filmu ma dotyczyć profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Maksymalny czas trwania filmu to 2 minuty.

Dopuszczalna jest każda forma artystyczna (film, teledysk, reportaż, animacja itp.) Film zapisany w formie pliku video w formacie: .mp4, .mov lub .avi, należy przekazywać na płycie cd lub dvd albo na pendrive. Realizatorami zadania konkursowego są zespoły (nauczyciele i uczniowie) składające się z minimum 1 nauczyciela a maksymalnie 3 nauczycieli oraz minimum 5 a maksymalnie 10 uczniów.
Organizator konkursu (Główny Inspektorat Sanitarny) przyznaje Laureatom na etapie krajowym następujące nagrody: za zajęcie I miejsca – nagroda główna – bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych o łącznej wartości 3000 zł dla zespołu; za zajęcie II miejsca – bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych o łącznej wartości 2000 zł dla zespołu; za zajęcie III miejsca – bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych o łącznej wartości 1000 zł dla zespołu.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Więcej szczegółowych informacji u pedagoga.