W dniu 21 marca 2019 odbędzie się konkurs Kangur Matematyczny.

Do 25 stycznia 2019 r. nauczyciele matematyki przyjmują zgłoszenia wszystkich chętnych osób.

Zapraszamy