Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na okolicznościową gazetkę szkolną z okazji zbliżającego się XI zjazdu absolwentów szkoły.

Gazetki mogą składać zespoły redakcyjne zgłoszone przez poszczególne klasy. Każda klasa może przygotować nie więcej niż dwie propozycje.

Tematyka

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa – przeszłość/teraźniejszość/przysłość.

Wymagania formalne

 • Format gazetki nie większy niż A4
 • Liczba stron nie większa niż 10
 • Wielkość czcionki w tekstach dominujących -12
 • Wydruk papierowy i wersja elektroniczna pracy
 • Zamieszczone zdjęcia, wywiady i inne materiały źródłowe muszą być opatrzone metryczką bibliograficzną, wywiady osób powinny być autoryzowane, a zdjęcia opatrzone zgodą zainteresowanych osób na ich publikację

 

Ocenie podlega

 • Poziom językowy wypowiedzi
 • Wartość merytoryczna / informacyjna zamieszczonych materiałów
 • Samodzielność i zaangażowanie zespołu redakcyjnego
 • Oryginalność koncepcji dziennikarskiej
 • Walory estetyczne pracy

 

Miejsce składania prac / terminarz

Prace prosimy składać w sekretariacie szkoły do dnia 15 września 2018 roku.

Nagrody

 • Dofinansowanie do wskazanej imprezy klasowej np. wycieczki
 • Nagrodzony zespół redakcyjny: nagrody rzeczowe i najwyższa ocena cząstkowa z języka polskiego

Szczegółowych informacji udzielają panie:

Danuta Ułasiuk, Anita Woźnica, Edyta Litewnicka-Żuk