b_800_600_0_00_images_AKTUALNOSCI_mmaksymiuk_2018_Konkurs_Biblijny_ks_SBisek.jpg

18 kwietnia 2018r. w Siedlcach odbył się diecezjalny etap XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Wśród 85 uczestników było też troje uczniów naszej szkoły - Lidia Skolimowska, Jakub Boruta i Jakub Kiełczykowski.

Tegoroczny zakres obejmuje Księgę Psalmów, List do Galatów i List do Filipian.
W których psalmach pada zdanie: nierozumny myśli „nie ma Boga”? W której księdze jest relacja o pobycie świętego Pawła u Filipian? Jak nazywała się stolica prowincji utworzonej na terenie Galacji przez Rzymian? To tylko niektóre spośród pytań konkursowych. Uczestnicy po wielokrotnej lekturze Pisma Świętego nie mieli z nimi większych problemów.
Z fazy testu pisemnego do części ustnej przeszło siedmioro uczestników, w tym troje uczniów naszej szkoły. Po kilku rundach udało się wyłonić kolejność na podium. Trzy osoby, które będą reprezentować diecezję siedlecką na szczeblu ogólnopolskim to: Tomasz Waszkiewicz, Weronika Mroczek i Jakub Boruta.