Wszystkich uczniów, zainteresowanych profesjonalnym przygotowaniem do olimpiad filozoficznych, do egzaminu maturalnego z filozofii, a także pasjonatów, których ciekawość intelektualna kieruje w stronę filozoficznego poznania rzeczywistości, zachęcamy do udziału w zajęciach akademickich, na które zaprasza Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Propozycja skierowana została do uczniów nie tylko naszego LO, lecz także innych liceów siedleckich. Będzie więc okazja, by w szerszym gronie koleżeńskim zgłębiać twórczość wielkich filozofów. Filozofia jest nauką interdyscyplinarną, z którą zetkniecie się zarówno na studiach medycznych, lingwistycznych, jak i filologicznych i prawniczych. Może więc warto efektywnie skorzystać z uprzejmej oferty naszego Uniwersytetu. Zajęcia prowadzone będą przez doktora filozofii. Prosimy o przemyślane decyzje, ponieważ w założeniu będą to systematyczne spotkania w soboty na terenie kampusu uniwersyteckiego. O szczegółach harmonogramu (adres, data, godzina) zadecydują władze administracyjne jednostki prowadzącej cykl zajęć.

Zgłoszenia przyjmują Wasi poloniści. Zachęcamy!