17 maja 2021 rozpoczyna się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Logowanie do portalu dla kandydatówhttps://siedlce.edu.com.pl

Obowiązkiem kandydata jest wypełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w wersji elektronicznej. Prosimy o dostarczanie wydrukowanej i podpisanej papierowej wersji wniosku do 21 czerwca (do godz. 15:00).

Przypominamy kandydatom, że warunkiem koniecznym przyznania dodatkowych punktów za szczególne osiągnięcia jest ich wpisanie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach prowadzi rekrutację na rok szkolny 2021/22 do 6 klas pierwszych:

 • 2 klasy o profilu biologiczno-chemicznym
 • 1 klasa o profilu humanistyczno-prawniczym
 • 1 klasa o profilu matematyczno-fizycznym
 • 1 klasa o profilu matematyczno-informatycznym
 • 1 klasa o profilu matematyczno-geograficznym

 Charakterystyka planowanych klas pierwszych:

 

Symbol

klasy

Nazwa
klasy

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

Drugi język obcy do wyboru z zestawu:

 

Przedmioty rozszerzone

Uwagi dodatkowe

dwa dla wszystkich klas

trzeci i czwarty dla klasy

1A

biologiczno
- chemiczna

język polski,

matematyka

biologia,

chemia

j. francuski

j. niemiecki

j. hiszpański

 

1) biologia

2) chemia

3) j. angielski

Klasy dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych, przygotowują  m. in. do studiów  na kierunkach: medycyna, biomedycyna, farmacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, weterynaria, leśnictwo, architektura krajobrazu, technologia żywienia, biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, psychologia i inne.

1B

biologiczno
- chemiczna

1) biologia

2) chemia

3) matematyka

1C

matematyczno
- geograficzna

geografia,

j. angielski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. włoski

 

1) matematyka

2) geografia

3) j. angielski

Klasa dla kandydatów planujących studia ekonomiczno-matematyczne: ekonomia, finanse i rachunkowość, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, europeistyka, administracja i inne.

1E

humanistyczno
- prawnicza

historia

j. angielski

1) historia

2) WOS

3) j. angielski

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych. Przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, administracja, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, filologia polska, filologie obce, psychologia, filozofia, polityka społeczna i  inne.

1D1

(grupa)

matematyczno
- fizyczna

fizyka

informatyka

j. hiszpański

j. francuski

j. niemiecki

1) matematyka

2) fizyka

3) informatyka

Klasy dla kandydatów planujących studia politechniczne  i uniwersyteckie w szczególności na kierunkach: informatyka, architektura, budownictwo, ekonomia, finanse, matematyka, fizyka, astronomia, biotechnologia, politologia.

1D2

(grupa)

matematyczno
- fizyczna

fizyka

j. angielski

1) matematyka

2) fizyka

3) język angielski

1F1

(grupa)

matematyczno
- informatyczna

informatyka

fizyka

1) matematyka

2) informatyka

3) fizyka

1F2

(grupa)

matematyczno
- informatyczna

informatyka

j. angielski

1) matematyka

2) informatyka

3) j. angielski

 

 • Rozszerzenia przedmiotowe realizowane są już w klasach pierwszych.
 • We wszystkich klasach językiem obcym obowiązkowym jest język angielski..
 • Wyboru drugiego języka obcego dokonuje uczeń podczas rekrutacji, przy potwierdzeniu woli uczęszczania do szkoły (ostateczną decyzję podejmuje komisja).
 • W pierwszym roku nauki realizowany jest przedmiot:
  • w klasach A, B, C - muzyka
  • w klasie E - filozofia
  • w klasach D,F - plastyka
 • Klasa D na etapie rekrutacji jest podzielona na dwie 15 osobowe grupy. W grupie 1D1 trzecim przedmiotem rozszerzonym jest informatyka, zaś w 1D2 język angielski.
 • Klasa F na etapie rekrutacji jest podzielona na dwie 15 osobowe grupy. W grupie 1F1 trzecim przedmiotem rozszerzonym jest fizyka, zaś w 1F2 język angielski.
 • Planuje się od klasy trzeciej realizację następujących przedmiotów uzupełniających:
  • w klasach A, B, - ekologia
  • w klasie C - ekonomia w praktyce
  • w klasach D,F - projektowanie techniczne
  • w klasie E – elementy dziennikarstwa

 

Harmonogram rekrutacji opublikowany na stronie MEN :

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol