15 maja 2023 rozpoczyna się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Logowanie do portalu dla kandydatów: https://siedlce.edu.com.pl

Kandydaci  wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w wersji elektronicznej. Prosimy o dostarczanie wydrukowanej i podpisanej papierowej wersji wniosku do 19 czerwca (do godz. 15:00).

Przypominamy kandydatom, że warunkiem koniecznym przyznania dodatkowych punktów za szczególne osiągnięcia jest ich wpisanie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.